بازدید وزیر ورزش از تمرینات تیم والیبال شهرداری ورامین - برگزیده ها