بازدید سرزده فرمانده کل ارتش از پروژه مسکونی شهید سلیمانی قم - برگزیده ها