بازداشت مرد آریزونایی به اتهام منجمد کردن حیوانات زنده - برگزیده ها