بارش برف و باران در تهران/ کاهش دما از امشب - برگزیده ها