بارش باران در جاده‌های یک استان/ ترافیک پرحجم سه محور غربی منتهی به تهران - برگزیده ها