ایستگاه تحقیقات کیوی و فندق در گیلان راه اندازی می‌شود - برگزیده ها