ایران - نپال؛ اولین آزمون رسمی مهدوی‌کیا در عرصه مربیگری - برگزیده ها