ایران به المپیک دانش‌آموزی ۲۰۲۲ چین می‌رود یا فرانسه؟ - برگزیده ها