اکران مستند «هیچکس منتظرت نیست» در کرمانشاه - برگزیده ها