اکران فیلم ویل اسمیت به تعویق افتاد/ سیلی دردسرساز اسکاری! - برگزیده ها