اکران «تی تی» آغاز شد/ عوامل با مخاطبان به تماشای فیلم نشستند - برگزیده ها