اکثریت آمریکایی‌ها آسیب تحریم‌ها به کشورشان را بیشتر از آسیب وارده به روسیه می‌دانند - برگزیده ها