«اُمیکرون» بیشتر جوان‌ها را درگیر می‌کند/برای هفته‌های آتی در آمادگی باشیم - برگزیده ها