اولین پیروزی مهدوی‌کیا با تیم ملی امید - برگزیده ها