اولین پیروزی تنیس روی میز ایران در قهرمانی جهان/کار سخت هدایی در دور دوم - برگزیده ها