اولین دیدار وزیر خارجه ترکیه و همتای مصری‌اش در قاهره پس از ۱۱ سال - برگزیده ها