اولتیماتوم و هشدار پلیس نسبت به ترک فعل دستگاه‌ها در موضوع معتادان متجاهر - برگزیده ها