اهداف رژیم صهیونیستی از اقدامات تروریستی در ایران - برگزیده ها