انهدام هدف متخاصم توسط سامانه‌ ۱۵ خرداد نیروی پدافند هوایی ارتش - برگزیده ها