انفجار مرگبار در کارخانه مواد شیمیایی در جنوب اسلوونی - برگزیده ها