انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در أعزاز سوریه - برگزیده ها