انجام ۱.۴ میلیارد تبادل اطلاعات «برخط» پلیس با ۳۶ سازمان/ ارایه ۳۰ خدمت در «پلیس من» - برگزیده ها