انتقال آب نتیجه‌ای جز نابودی خوزستان نخواهد داشت - برگزیده ها