انتقاد زاخارووا از تصمیم آمریکا برای افزودن نام روسیه در لیست "حامیان تروریسم" - برگزیده ها