انتقاد رییس فدراسیون بخاطر بودجه‌ای که به ناشنوایان اختصاص پیدا نکرد - برگزیده ها