انتساب وعده ارزانی به مخبر در شبکه‌های اجتماعی نادرست است - برگزیده ها