انتخاب مقانلو و مداح به عنوان سرمربیان جدید تیم‌های ملی تکواندو - برگزیده ها