امیر قطر: فرایند صدور ویزا برای تماشاگران ایرانی تسهیل می‌شود - برگزیده ها