امید المپیک پاریس، محروم از بورسیه IOC - برگزیده ها