امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده - برگزیده ها