امضای طومار برای توقف ارسال سلاح به اوکراین و برقراری صلح - برگزیده ها