امدادرسانی به ۱۲۳۹ تن در حوادث جوی ۶ استان کشور - برگزیده ها