امدادرسانی به بیش از ۱۷۰۰ نفر در سیل و آبگرفتگی ۱۷ استان - برگزیده ها