امتیاز رایکا بالاخره فروخته شد/ نماینده نوشهر در لیگ یک - برگزیده ها