امتیاز آورترین بسکتبالیست‌های تاریخ در یک بازی المپیک - برگزیده ها