امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به بخش ساختمان/ سهم مسکن ۵ درصد - برگزیده ها