الک بالدوین فیلمبردار فیلمش را با اسلحه کشت/ کارگردان زخمی شد - برگزیده ها