الکاظمی: آینده‌ای شایسته ملت‌هایمان را می‌سازیم - برگزیده ها