المشاط: در صورت تداوم حملات و تجاوزات، درهای آتش‌بس برای همیشه باز نخواهد بود - برگزیده ها