البرهان: صحبت از جنگ داخلی بی اساس است/روابطمان با اسرائیل قطع نشده/ ارتباطمان با مسکو عادی است - برگزیده ها