افزایش ۷۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه‌ها تا تابستان ۱۴۰۲ - برگزیده ها