افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده‌ها در شبکه بانکی - برگزیده ها