افزایش تعداد زمین‌خواری نسبت به ماه قبل - برگزیده ها