افت محبوبیت معاون بایدن و نگرانی دموکرات‌ها درباره انتخابات - برگزیده ها