اعلام لیست نهایی وزنه برداران/ ایران شانس اصلی طلای فوق سنگین جوانان جهان - برگزیده ها