اعلام زمان دقیق سفر رییس جمهور به کرمان؛ جمعه ۲۱ مرداد - برگزیده ها