اعلام جزییات طرح توانمندسازی و تحول محلات کم برخوردار و روایتی از فعالیت شهدای حرم رضوی - برگزیده ها