اعلام ترکیب سپاهان برای تقابل با پرسپولیس - برگزیده ها