اعلام تاریخ پیشنهادی انتخابات فدراسیون قایقرانی - برگزیده ها