اعلام برنامه ۳۰ روزه تیم ملی والیبال تا قهرمانی جهان - برگزیده ها